Основні властивості

Деякі фізичні властивості кристалів парателлуріта (діоксиду теллура) TeO2

Безбарвні кристали, вирощені з розплаву методом Чохральського

Симетрія: тетрагональна, 422 (D4)

Постійна решітка: a = 4.8122 A; c = 7.6157 A

Молекулярна маса: 159.5

Щільність, г/см3: 5.99 ± 0.03

Температура плавлення: 733°С

Твердість: 3 – 4 по шкале Мооса

Коефіцієнти термічного розширення, ·10-6 К-1: α11 = 17.7; α22 = 17.7; α33 = 5.5

Смуга пропускання: 0.35 – 5.0 μm

Коефіцієнти заломлення:
λ, μm no ne Δn = ne – no
0.4047 2.4315 2.6167 0.1852
0.4358 2.3834 2.5583 0.1749
0.4678 2.3478 2.5164 0.1686
0.4800 2.3366 2.5036 0.1670
0.5086 2.3150 2.4779 0.1629
0.5461 2.2931 2.4520 0.1589
0.5893 2.2738 2.4295 0.1557
0.6328 2.2597 2.4119 0.1522
0.6438 2.2562 2.4086 0.1524
0.690 2.2450 2.3955 0.1505
0.800 2.226 2.373 0.147
1.00 2.208 2.352 0.144
Оптична активність, уподовж [001]:
λ, μm p, град/мм λ, μm p, град/мм
0.3698 587.1 0.5893 104.9
0.3783 520.6 0.6328 86.9
0.3917 437.4 0.700 67.4
0.4152 337.6 0.800 48.5
0.4382 271.0 0.900 37.4
0.4630 221.1 1.00 29.5
0.4995 171.2 1.10 23.8
0.5300 143.4

Діелектрична проникність: ε11 = 22.9; ε33 = 24.7

Коефіцієнти пружності, ·10-10 N/m2: c11=5.57; c33=10.58; c44=2.65; c66=6.59; c12=5.12; c13=2.18

Коефіцієнти фотопружності: λ = 0.6328 μm

p11=0.0074; p12=0.187; p13=0.340; p31=0.0905; p33= 0.240; p44= -0.17; p66= -0.0463

Акустооптические свойства: λ = 0.6328 μm

Nsound Usound Vsound, ·103 м/с Nlight Elight M1, ·10-7 см2 · с/г M2, ·10-18 с3
[100] [100] 2.98 [010] [100] 0.097 0.048
[100] [100] - [010] [001] 22.9 10.6
[001] [001] 4.26 [010] [100] 142 34.5
[001] [001] - [010] [001] 113 25.6
[100] [010] 3.04 [001] довільно 3.70 1.76
[110] [110] 4.21 [-110] [110] 323 0.802
[110] [110] - [-110] [001] 16.2 3.77
[101] [101] 3.64 [-101] [010] 101 33.4
[010] [010] 2.98 [-101] [101] 42.6 20.4
[110] [-110] 0.617 [001] довільно 68.6 793
[101] [-101] 2.08 [010] [100] 76.4 77